Original London Sightseeing

 


Y544UGC
Nr.: DLP44
DAF SDB250 Plaxton President

LJ51DKF
Nr.: DLP58
DAF Plaxton

LJ07XEO
Nr.: VLE612
Volvo B9TL East Lancs Visionaire

LJ07XEO
Nr.: VLE612
Volvo B9TL East Lancs Visionaire

LJ07XEP
Nr.: VLE613
Volvo B9TL East Lancs Visionnaire

LJ07XEP
Nr.: VLE613
Volvo B9TL East Lancs Visionnaire

LJ07XEP
Nr.: VLE613
Volvo B9TL East Lancs Visionaire

LJ07XES
Nr.: VLE615
Volvo B9TL East Lancs Visionaire

LJ07XEV
Nr.: VLE618
Volvo B9TL East Lancs Visionnaire

LJ07XEW
Nr.: VLE619
Volvo B9TL East Lancs Visionaire

LJ07XEW
Nr.: VLE619
Volvo B9TL East Lancashire