Autokraft DB, Kiel

 


KI-DB 364
IVECO Crossway LE Line 12M

KI-DB 364
IVECO Crossway LE Line 12M

KI-AK 641
Nr.: 03004
Setra S315NF Kässbohrer

KI-AK 641
Nr.: 03004
Setra S315NF Kässbohrer

KI-OO 650
Nr.: 04003
MAN A20 NÜ263

KI-OO 650
Nr.: 04003
MAN A20 NÜ263

KI-OO 650
Nr.: 04003
MAN A20 NÜ263

KI-OO 650
Nr.: 04003
MAN A20 NÜ263

KI-OO 837
Nr.: 05408
MAN NG 313 Lions City G

KI-OO 837
Nr.: 05408
MAN NG 313 Lions City G

KI-OO 837
Nr.: 05408
MAN NG 313 Lions City G

KI-OO 848
Nr.: 06407
MAN NG 313 Lions City G

KI-OO 848
Nr.: 06407
MAN NG 313 Lions City G

KI-OO 951
Nr.: 07009
Setra S415NF

KI-OO 951
Nr.: 07009
Setra S415NF

KI-AK 957
Nr.: 08007
Setra S415 NF

KI-AK 957
Nr.: 08007
Setra S415 NF

KI-AK 957
Nr.: 08007
Setra S415 NF

KI-II 959
Nr.: 08013
Setra S415NF

KI-AK 859
Nr.: 09401
Mercedes-Benz O530G II

KI-AK 859
Nr.: 09401
Mercedes-Benz O530G II

KI-AK 859
Nr.: 09401
Mercedes-Benz O530G II

KI-II 209
Nr.: 11014
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-II 218
Nr.: 11020
MAN NÜ323 Lions City Ü

KI-II 218
Nr.: 11020
MAN NÜ323 Lions City Ü

KI-II 218
Nr.: 11020
MAN NÜ323 Lions City Ü

KI-II 218
Nr.: 11020
MAN NÜ323 Lions City Ü

KI-FZ 401
Nr.: 12006
Mercedes-Benz O530LE MÜ II

KI-FZ 402
Nr.: 12007
Mercedes-Benz O530LE MÜ II

KI-FZ 402
Nr.: 12007
Mercedes-Benz O530LE MÜ II

KI-AK 316
Nr.: 13003
Irisbus Crossway LE 12

KI-AK 316
Nr.: 13003
Irisbus Crossway LE 12

KI-AK 316
Nr.: 13003
Irisbus Crossway LE 12

KI-AK 966
Nr.: 13006
Setra S415NF

KI-AK 966
Nr.: 13006
Setra S415NF

KI-BU 711
Nr.: 13404
Mercedes-Benz O530G C2

KI-BU 711
Nr.: 13404
Mercedes-Benz O530G C2

KI-BU 18
Nr.: 14009
Setra S517HD Kässbohrer

KI-BU 18
Nr.: 14009
Setra S517HD Kässbohrer

KI-BU 18
Nr.: 14009
Setra S517HD Kässbohrer

KI-BU 18
Nr.: 14009
Setra S517HD Kässbohrer

KI-GG 21
Nr.: 14011
Setra S516HD/2 Kässbohrer

KI-GG 21
Nr.: 14011
Setra S516HD/2 Kässbohrer

KI-GG 21
Nr.: 14011
Setra S516HD/2 Kässbohrer

KI-GG 21
Nr.: 14011
Setra S516HD/2 Kässbohrer

KI-AK 722
Nr.: 14404
Mercedes-Benz O530G Ü C2

KI-AK 722
Nr.: 14404
Mercedes-Benz O530G Ü C2

KI-AK 722
Nr.: 14404
Mercedes-Benz O530G Ü C2

KI-AK 335
Nr.: 15007
IVECO Crossway LE 12M

KI-AK 335
Nr.: 15007
IVECO Crossway LE 12M

KI-DB 232
Nr.: 15009
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-DB 232
Nr.: 15009
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-DB 242
Nr.: 15016
MAN NÜ 323 Lions City Ü

KI-DB 242
Nr.: 15016
MAN NÜ 323 Lions City Ü

KI-DB 242
Nr.: 15016
MAN NÜ 323 Lions City Ü

KI-AK 360
Nr.: 16017
IVECO Crossway LE 12M

KI-AK 360
Nr.: 16017
IVECO Crossway LE 12M

KI-AK 360
Nr.: 16017
IVECO Crossway LE 12M

KI-II 250
Nr.: 16029
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-II 250
Nr.: 16029
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-AK 266
Nr.: 17009
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-AK 266
Nr.: 17009
MAN A20 Lions City Ü NÜ323

KI-DB 914
Nr.: 17405
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 914
Nr.: 17405
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 914
Nr.: 17405
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 916
Nr.: 17407
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 916
Nr.: 17407
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 916
Nr.: 17407
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 918
Nr.: 17409
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 918
Nr.: 17409
MAN A23 Lions City G NG363

KI-DB 919
Nr.: 17410
MAN A23 Lions City G NG323

KI-DB 919
Nr.: 17410
MAN A23 Lions City G NG323

KI-DB 1024
Nr.: 21471
MAN 18C Lions City NG360 Hybrid

OD-EZ535
Nr.: 535
SETRA S 315 NF